Rekisteri­seloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Laatimispäivä: 10.9.2015.

1 Rekisterinpitäjä

Shareit Bloxcar Oy
Y-tunnus 2417695-9
Itäkatu 1-5, 00930 Helsinki
info@shareitbloxcar.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rafael Lehmann
Shareit Bloxcar Oy, Itäkatu 1-5, 00930 Helsinki
etunimi.sukunimi@shareit.fi

3 Rekisterin nimi

Shareit Bloxcar Oy:n asiakasrekisteri.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Shareit Bloxcar Oy:n tarjoaman autojen vertaisvuokrauspalvelun ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään asiakasyhteyksien ylläpitämiseen, varausten ja vuokrausten käsittelyyn ja arkistointiin, laskutukseen sekä autojen statuksen seuraamiseen. Tietoja voidaan käyttää myös Shareit Bloxcar Oy:n toiminnan kehittämiseen sekä suoramainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja kolmannelle osapuolelle. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

5 Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Henkilötunnus
 • Postiosoite
 • Puhelinnumerot
 • Sähköpostiosoite
 • Ajo-oikeus
 • Varausten ja toteutuneiden vuokrausten tiedot
 • Asiakastieto Oy:lle tehdyn kyselyn vastaus
 • Asiakkaan tietokoneen IP-osoite

Ajoneuvoaan vuokraavilta asiakkailta lisäksi:

 • profiilivalokuva
 • pankkitilin tiedot

Lisäksi rekisteri sisältää ajoneuvoaan vuokraavien asiakkaiden ajoneuvotiedot.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas antaa henkilötiedot Shareit Bloxcar Oy:lle itse. Shareit Bloxcar Oy voi tarkistaa asiakkaan antamien tietojen oikeellisuuden käyttäen Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteriä, väestötietojärjestelmää, Trafin ajoneuvo- ja ajoneuvoliikennerekisteriä ja muita tietolähteitä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilön nimi, osoitetiedot ja puhelinnumero voidaan luovuttaa toiselle Shareit Bloxcar Oy:n asiakkaalle vuokrauspyynnön tekemisen ja käsittelyn yhteydessä sekä vuokraustapahtumaan liittyen.

Ajoneuvon omistajan nimi ja kuva esitetään ajoneuvon sivulla Shareit Bloxcar Oy:n verkkojärjestelmässä.

Henkilörekisterin muita tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot rekisteristä ottamalla yhteyttä rekisterin pitäjään. Rekisteröityneen henkilötiedot poistetaan hänen pyynnöstään.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Oikeus rekisterin käyttöön on Shareit Bloxcar Oy:n henkilöstöllä ja Shareit Bloxcar Oy:n erikseen valtuuttamilla henkilöillä. Rekisterin käyttäjät tunnistetaan yksilöllisillä käyttäjätunnuksilla.

Palvelimet suojataan palomuureilla, ylläpitämällä tietoturvaohjelmistoja, kahdentamalla ja muilla hyvän tietoturvakäytännön mukaisilla toimilla.