BLOX CAR -PALVELUUN
LIITETTYJEN AUTOJEN VAKUUTUSTURVA

Turvallisia vuokrauksia tutuille käyttäjille

Jotta vuokraustapahtumat olisivat mahdollisimman turvallisia ja mukavia on palvelussamme käytössä jäsentasomäärittely ja palautetoiminto. Mitä enemmän palvelua käyttää ja mitä enemmän tietoja itsestään antaa, sitä korkeammalle jäsentasolle pääsee. Korkea jäsentaso mahdollistaa myös paremman vakuutusturvan vuokrauksen ajaksi, mikä hyödyttää sekä ajoneuvon omistajaa että vuokraajaa.

Ajoneuvon omistaja päättää itse kenelle ajoneuvoaan vuokraa ja sen vuoksi hyvät palautteet ja korkea jäsentaso mahdollistaa myös vuokraajalle enemmän vaihtoehtoja. Muistathan siis aina antaa palautetta vuokrauksen jälkeen!

Blox Car tarjoaa yhteistyössä Ifin kanssa vertaisvuokraukseen räätälöityä lisäturvaa

Vuokraamalla Blox Car -palvelun kautta saat lisäturvaa autollesi. Ifin asiakkaat voivat saada omasta kaskovakuutuksestaan ja vuokraajan jäsentasosta riippuen joko laajan tai suppean Shareit-Turvan.

Shareit-turvat ovat vuokrauskohtaisia lisäturvia, jotka on kehitetty erityisesti vertaisvuokrauksen tarpeisiin. Shareit-Turvat ovat voimassa Blox Car -palvelussa välitettyjen vuokrausten aikana. Turvan laajuus (suppea tai laaja) valitaan samalla kun auto liitetään Blox Car -palveluun. Shareit-Turvan myöntäminen edellyttää, että vuokraajan jäsentaso on vähintään kaksi.

Vakuutuksen sisältö, kattavuus ja korvausehdot on määritelty tuoteselosteessa ja vakuutusehdoissa.

Kaskon ja vuokraajan jäsentason vaikutus myönnettävään Shareit-Turvaan

Kun ajoneuvon liikennevakuutus ja täyskasko on Ifissä ja vuokraajan jäsentason ollessa vähintään kolme, voidaan vuokrauksen ajaksi myöntää petos- ja väärinkäytösturvan sisältävä laaja Shareit-Turva. Näihin vuokrauksiin on myös mahdollista vaihtoehtoisesti valita suppea Shareit-Turva.

Laaja Shareit-Turva sisältää näillä jäsentasoilla bonus- ja omavastuuturvan, väärinkäytös- ja petosturvan. Suppea Shareit-Turva sisältää liikennevakutuuksen bonusturvan.

Kun ajoneuvolla on Ifissä liikennevakuutus ja täyskasko tai osakasko voidaan vuokrauksen ajaksi myöntää laaja Shareit-Turva ilman petos- ja väärinkäytösturvaa vuokraajan jäsentason ollessa vähintään kaksi.

Laaja Shareit-Turva sisältää bonus- ja omavastuuturvan, kun vuokraajan jäsentaso on kaksi. Petos- ja väärinkäytösturvan myöntäminen edellyttää, että vuokraajan jäsentaso on vähintään kolme. Suppea Shareit-Turva sisältää liikennevakutuuksen bonusturvan.

Shareit-Turvia ei myönnetä vuokraajan jäsentason ollessa yksi. Omistajan vuokratessa ajoneuvoaan tämän jäsentason käyttäjälle, tapahtuu se omistajan ja käyttäjän omalla vastuulla.

SUPPEA SHAREIT-TURVA

Suppea Shareit-Turva myönnetään ajoneuvoille, joiden liikennevakuutus ja mahdollisesti myös osakasko on Ifissä. Turvan saaminen edellyttää, että vuokraajan jäsentaso on vähintään kaksi tähteä. Suppea Shareit-Turva sisältää liikennevakuutuksen bonusturvan. Turvasta korvataan liikennevakuutuksen bonusmenetyksen aiheuttamaa taloudellista vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että vakuutetulla autolla on aiheutettu liikennevahinko ja sen bonus sen vuoksi alenee.

Suppean Shareit-Turvan hinta on 2 euroa/vuorokausi ja se on voimassa yksittäisen vuokrauksen ajan.

LAAJA SHAREIT-TURVA

Laaja Shareit-Turva myönnetään ajoneuvoille, joilla on liikennevakuutus ja täyskasko Ifissä. Turvan saaminen edellyttää, että vuokraajan jäsentaso on vähintään kaksi tähteä. Tällä jäsentasolla ei laajaan Shareit-Turvaan kuitenkaan myönnetä petos- tai väärinkäytösturvaa. Käyttäjän jäsentason ollessa vähintään kolme tähteä sisältyy laajaan Shareit-Turvaan myös petos- ja väärinkäytösturva. Laaja Shareit-Turva sisältää kaskovakuutuksen bonus- ja omavastuuturvan, väärinkäytö- ja petosturvan.

Laajan Shareit-Turvan hinta on 5 euroa/vuorokausi ja se on voimassa yksittäisen vuokrauksen ajan.

Lue lisää tuoteselosteesta ja vakuutusehdoista

Vahinkojen korvaamissäännöt

Liikennevakuutuksen bonusturvan korvausmäärän tarkat laskemissäännöt on kerrottu Shareit-Turvan vakuutusehdoissa.

Shareit-turvat myöntää If

Shareit-Turva -vakuutukset myöntää If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, Suomen sivuliike, 1602149-8, rekisteröity kotipaikka Tukholma. If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n vakuutuksia säätelee vakuutussopimuslaki ja muu Suomen lainsäädäntö. Ifin toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi, puh. 0800 050 99 ja faksi 010 831 5328.

Blox Car -palvelussa on saatavilla lisäturvaa myös ajoneuvoille, joilla ei ole vakuutusta Ifissä

PERUSTURVA

Shareit Bloxcar logoPerusturva on tarkoitettu autoille, joilla on vakuutus muualla kuin Ifissä. Turva kattaa myös osapuolten keskenään kirjallisesti sopiman korvauksen. Perusturva kattaa liikennevakuutuksen bonuksen alenemisesta aiheutuvaa taloudellista vahinkoa käyttäjältä perityn omavastuun ylärajaan asti.

Mikäli kyse on vakuutusyhtiön maksamista korvauksista, tulee vahingosta olla maksettu korvausta vakuutetun liikenne- tai kaskovakuutuksen perusteella. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että ajoneuvo on vahingon sattuessa ollut Blox Car -palveluun rekisteröityneen henkilön kuljettamana.

Perusturvan hinta on 5 euroa/vuorokausi ja se on voimassa yksittäisen vuokrauksen ajan.

Perusturva suojaa taloudellisilta menetyksiltä seuraavasti:

LIIKENNEVAKUUTUKSEN BONUSTURVA

Liikennevakuutuksen Bonusturva antaa turvaa tilanteisiin, joissa vuokraaja aiheuttaa autolla liikennevahingon. Jos liikennevakuutuksen bonus silloin alenee, maksetaan liikennevakuutuksen vakuutuksenottajalle korvausta bonuksen alenemisesta syntyneestä taloudellisesta vahingosta.

KASKOVAKUUTUKSEN BONUSTURVA

Kaskovakuutuksen Bonusturva antaa turvaa tilanteisiin, joissa vuokraaja aiheuttaa autolla kaskovahingon. Jos kaskovakuutuksen bonus silloin alenee, maksetaan korvausta bonuksen alenemisesta syntyneestä taloudellisesta vahingosta.

KASKOVAKUUTUKSEN OMAVASTUUTURVA

Kaskovakuutuksen omavastuuturva kattaa omistajalle aiheutuneen taloudellisen vahingon enintään käyttäjältä perityn omavastuun ylärajaan asti. Omistajan osuus on aina kuitenkin vähintään 200 euroa. Mikäli kaskovakuutuksen omavastuuturva ylittää käyttäjältä perityn omavastuun, kärsii omistaja ylimenevistä kuluista. Vuokraajan omavastuu on vuokrauksen aikana voimassa ollut omistajan autolleen asettama omavastuu.

PERUSTURVAN ENIMMÄISKORVAUSMÄÄRÄ

Perusturvasta korvataan aina enintään käyttäjältä peritty omavastuu täysimääräisesti.

Lue Perusturvan ehdot täältä.

SHAREIT-TIEPALVELU

Autoliiton logoShareit-tiepalvelu on Autoliiton kanssa kehitetty lisäturva, joka kattaa teknisen vian tai kolarin aiheuttamia kuljetuskustannuksia. Palveluun sisältyy mm. hinaus, tekninen apu, kotiinkuljetus ja majoitus. Shareit-tiepalvelun voi ottaa sekä omistaja että käyttäjä kaikkiin vuokrauksiin vakuutuksista riippumatta.

Shareit-Tiepalvelun hinta riippuu palvelusta. Katso hinnasto täältä.

Lue Shareit-Tiepalvelun ehdot täältä.